تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
آقا امیـــــر چی میگه؟


در این قسمت وبلاگ کتاب هایی که خوندم رو واستون میزارم.

تمامی این کتاب هارو خوندم و میخواهم به شما هم معرفی کنم.

---------------------------------------------------------------------------------------------

اسم کتاب:باران مرگ 

نویسنده:گودرون پاوسه وانگ


---------------------------------------------------------------------------------------------

اسم کتاب:فارست گامپ،دنیای یک ساده دل

نویسنده:وینستون گروم

وبلاگ یک آقا امیـــــر
اعتقادات یک آقا امیـــــر
نظرات یک آقا امیـــــر
گفته های یک آقا امیـــــر
نوشته های یک آقا امیـــــر